مجلس کمیسیون مشترک جدیدی بنام «خدمت و محرومیت زدایی» تشکیل داد

مجلس کمیسیون مشترک جدیدی بنام «خدمت و محرومیت زدایی» تشکیل داد

کمیسیون مشترک جدیدی بنام «خدمت و محرومیت زدایی» به کمیسیون‌های مجلس افزوده شد و کار خود را آغاز کرد.

سید علی موسوی نماینده مردم ملکان و رئیس این کمیسیون در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما گفت: کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت زدایی بر اساس ماده ۳۹ آئین نامه داخلی و موافقت رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس با برنامه‌های جدیدی برای کمک به قانونگذاری و نظارت از امروز کار خود را آغاز کرد.

وی افزود: تدوین طرح جامع محرومیت زدایی و توجه ویژه به اعتبارات محرومیت زدایی در لوایح بودجه و برنامه هفتم از نخستین برنامه‌های کمیسیون مشترک خواهد بود و ضمن آنکه قصد داریم از این پس بر نحوه هزینه کرد اعتبارات مناطق محروم نظارت جدی کنیم.

موسوی ملکان با اشاره به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون گفت: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون در حضور آقای نیکزاد نائب رئیس اول مجلس برگزار شد و به ترتیب آقایان سید کاظم موسوی، غلامرضا منتظری، ولی اسماعیلی، اصغر سلیمی و محمد رضا مبلغی به سمت نواب رئیس، سخنگو و دبیران کمیسیون انتخاب شدند.

رئیس کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت زدایی از موافقت رئیس مجلس و مساعدت‌های اعضای هیئت رئیسه مجلس برای تشکیل این کمیسیون مشترک قدردانی کرد.

براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس، بر حسب ضرورت‌ها و برای بررسی امور قانونگذاری و نظارتی و هچنین رسیدگی جامع به لوایح و طرحها، مجلس می‌تواند کمیسیون‌های خاص و مشترک تشکیل دهد.

به موجب ماده ۳۹ همین قانون، کمیسیون‌های مشترک با نظر هیئت رئیسه مجلس حداقل از ۲۳ عضو تشکیل می‌شوند.مجلس کمیسیون مشترک جدیدی بنام
منبع خبر : iribnews.ir