مخبر: هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد

مخبر: هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تلاش‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در راستای ذخیره سازی و تکمیل ظرفیت انبار‌های کالا‌های اساسی در سراسر کشور تاکید کرد: هیچگونه کمبودی در حوزه اقلام و کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir