کشف نشانه‌های جدیدی از وجود آب در مریخ

کشف نشانه‌های جدیدی از وجود آب در مریخ
مریخ نورد چینی نشانه‌های جدیدی از وجود آب در سیاره مریخ کشف کرد.
منبع خبر : iribnews.ir