نمایشگاه مجازی کتاب تهران در سومین روز

نمایشگاه مجازی کتاب تهران در سومین روز
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در سومین روز خود همچنان آماده عرضه کتاب است و در دو روز اول حدود ۱۵ میلیارد تومان فروش داشت.
منبع خبر : iribnews.ir