پیشنهاد میزبانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۴ ناشنوایان به ایران

پیشنهاد میزبانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۴ ناشنوایان به ایران
کمیته بین المللی ورزش‌های ناشنوایان، ایران را به عنوان میزبان دهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۴ ناشنوایان پیشنهاد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir