سراشیبی نفس گیر موج هفتم برای بیماران خاص وافراد دارای بیماری زمینه ای

سراشیبی نفس گیر موج هفتم برای بیماران خاص وافراد دارای بیماری زمینه ای
سخنگوی وزارت بهداشت می گوید: آمار تجمیعی مبتلایان و بستری های کرونایی این هفته نسبت به هفته گذشته کاهشی بوده و انتظار می رود آمار فوتی ها هم کاهشی باشد اما همچنان شرایط برای همه اقشار به ویژه برای بیماران خاص و افراد دارای بیماریهای زمینه ای خطرناک است.
منبع خبر : iribnews.ir