محدودیت در مصرف برق نخست برای دولت اعمال می‌شود

محدودیت در مصرف برق نخست برای دولت اعمال می‌شود
وزیر نیرو گفت: ما نمی‌توانیم انتظاری از مردم داشته باشیم که خود به آن عمل نمی‌کنیم، اگر محدودیتی اعمال می‌کنیم باید نخست برای دولت باشد.
منبع خبر : iribnews.ir