اقتصاد مقاومتی، بدون دانش‌بنیان شدن بی‌معناست

اقتصاد مقاومتی، بدون دانش‌بنیان شدن بی‌معناست
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعتِ دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است: اگر می‌خواهیم مقاومت کنیم، اقتصادمان باید مقاوم و بر اساس دانش‌بنیان باشد.
منبع خبر : iribnews.ir