انتشار روزانه گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی در زمینه مدیریت مصرف برق

انتشار روزانه گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی در زمینه مدیریت مصرف برق
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دولت مدیریت مصرف برق را از خودش شروع می‌کند، گفت: بعد از یکی دو هفته ما عملکرد دستگاه‌های دولتی در این زمینه را منتشر می‌کنیم تا خود مردم قضاوت کنند. ­
منبع خبر : iribnews.ir