افزایش دوباره کسری بودجه ایتالیا

افزایش دوباره کسری بودجه ایتالیا
نخست وزیر ایتالیا با بازنگری در ارزیابیا و پیش بینی قبلی خود درباره میزان کسری بودجه کشور آن را از نه و نیم درصد به ۱۱ و هشت دهم درصد افزایش داد.
منبع خبر : iribnews.ir