تبدیل بوستان گفتگو در منطقه 2 تهران به نمایشگاه دائمی فناوری

تبدیل بوستان گفتگو در منطقه 2 تهران به نمایشگاه دائمی فناوری
شهردار تهران گفت: تهران ظرفیت‌های بالای علمی و دانشی دارد، و باید مسیری را دنبال کنیم که به هویت فناورانه تهران بی انجامد، بر همین اساس در نیمه دوم تیر امسال پارک گفتگو به نمایشگاه دائمی فناوری تبدیل خواهد شد تا به کمک ظرفیت‌های این حوزه بیاید.
منبع خبر : iribnews.ir