اصناف موظف به حذف شرط متراژ و مساحت برای صدور مجوز هستند

اصناف موظف به حذف شرط متراژ و مساحت برای صدور مجوز هستند

آقای سیاح:

رئیس مرکز بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اصناف موظف به حذف شرط متراژ و مساحت هستند چرا که در صورت مقاومت در برابر این قانون مجرم خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای امیر سیاح رئیس مرکز بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به حذف متراژ و مساحت از شرایط صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هدف از این مصوبه این بود که صدور مجوزهای صنفی اسان امضای طلایی حذف شود.

او گفت: حذف متراژ و مساحت برای صدور مجوز‌های کسب و کار با همکاری اصناف و وزارت صمت رخ داده است. طبق ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی تنها هیئت مقررات زدایی مرجع تصمیم گیر برای صدور مجوزهاست.

آقای سیاح می‌گوید: اصنافی که برای این شرایط مقاومت کرده و شروط خارج از قوانین تعیین کنند مرتکب جرم شده اند. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار عنوان کرده است که نباید شروط سنگین و سلیقه‌ای در صدور مجوز‌ها اعمال شود. مجازات سرپیچی از این قانون ۶ ماه تا دو سال حبس است. ما شعبه ویژه‌ای از دادسرای کل کشور درخواست کرده ایم.

به طور مثال در استان البرز، کارآفرینی قصد راه اندازی رستوران بیرون بر را داشت که به علت محدودیت متراژ پشت در‌های اخذ مجوز مانده بود، با مکاتباتی که با اتحادیه این استان صورت گرفت این موضوع منجر به صدور مجوز تاسیس این فعالیت اقتصادی شد.شرط متراژ و مساحت در صدور مجوز صنفی حذف شد - خبرگزاری آنا

شرط متراژ و مساحت در صدور مجوز صنفی حذف شد - خبرگزاری آنا

حذف متراژ و مساحت از شروط صدور پروانه صنفي - روزنامه اطلاعات

حذف متراژ و مساحت از شروط صدور پروانه صنفي - روزنامه اطلاعات
شرط متراژ و مساحت در صدور مجوز صنفی حذف شد - خبرگزاری آنا

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام ...

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام ...
ana.press › news › شرط-متراژ-و-مساحت-در-صدور-مجوز...

حذف متراژ، مساحت و ابزار کار، از شروط صدور پروانههای صنفی ... - ایرنا

حذف متراژ، مساحت و ابزار کار، از شروط صدور پروانههای صنفی ... - ایرنا
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با تصویب شصت و هفتمین جلسه هیات مقرراتزدایی، شروط متراژ، مساحت واحد صنفی و ابزار کار، از شروط صدور ...

آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب

آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب
اصناف

[PDF] رهنمودهایی برای تسهیل صدور مجوزهای صنفی در ایران

[PDF] رهنمودهایی برای تسهیل صدور مجوزهای صنفی در ایران
موظف

مجوز همه کسب و کارها، صرفا با ثبت امکان پذیر می شود/ مجوزهای امنیتی

مجوز همه کسب و کارها، صرفا با ثبت امکان پذیر می شود/ مجوزهای امنیتی
حذف متراژ و مساحت از شروط صدور پروانه صنفي - روزنامه اطلاعات

استقرار چند واحد صنفی در یک مکان - اصناف پلاس

استقرار چند واحد صنفی در یک مکان - اصناف پلاس
با تصویب هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد، شروط متراژ و مساحت واحد صنفی و ابزار کار از شروط صدور پروانههای صنفی حذف شد. به گزارش خبرگزاری صدا ...

کل آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی 1382

کل آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی 1382
اصناف
منبع خبر : iribnews.ir