مقتدی صدر: گفتگوی محرمانه وجود نخواهد داشت، منتظر گام بعدی باشید

مقتدی صدر: گفتگوی محرمانه وجود نخواهد داشت، منتظر گام بعدی باشید
رهبر جریان صدر با ادعای اینکه گروه های سیاسی مناظره علنی را قبول نکرده اند، گفت که گفتگوی محرمانه ای وجود نخواهد داشت و همه باید منتظر اقدام بعدی باشند.
منبع خبر : mehrnews.com