تزریق ۱۰ میلیون دُز سوم واکسن کرونا بسیار کم است

تزریق ۱۰ میلیون دُز سوم واکسن کرونا بسیار کم است
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، میزان تزریق ۱۰ میلیون دُز سوم واکسن کرونا را بسیار کم دانست.
منبع خبر : iribnews.ir