لزوم کوتاه کردن فرآیند‌های اداری و کاهش وقت دادرسی

لزوم کوتاه کردن فرآیند‌های اداری و کاهش وقت دادرسی
رئیس قوه قضاییه در اولین نشست کاری معاون اول جدید قوه قضاییه، بر لزوم تکریم ارباب رجوع در همه مراکز قضایی و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir