هشتگ پ مثل پدر ...

هشتگ پ مثل پدر ...
۱۳ رجب مصادف با سالروز میلاد با سعادت امیرالمومنین (ع) است همراه با مردم، احترام به پدر در توئیت‌های فضای مجازی یا دیدار‌های حضوری؟
منبع خبر : iribnews.ir