راه اندازی سامانه امضای الکترونیکی پزشکی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۱۳)

راه اندازی سامانه امضای الکترونیکی پزشکی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۱۳)
سامانه امضای الکترونیکی پزشکان راه اندازی شد. رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید: با اجرایی شدن این نوع امضا، نسخه های الکترونیکی در مراجع حقوقی قابل استناد خواهند بود. همکارم خانم جلیل نژاد در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم ...
منبع خبر : iribnews.ir