رشد ۳۵ درصدی بودجه آموزش و پرورش استثنایی

رشد ۳۵ درصدی بودجه آموزش و پرورش استثنایی
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی: بودجه این سازمان در لایجه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۳۵ درصد رشد داشته است.
منبع خبر : iribnews.ir