ند پرایس: باور داریم هنوز فرصت برای غلبه بر موانع احیای برجام وجود دارد

ند پرایس: باور داریم هنوز فرصت برای غلبه بر موانع احیای برجام وجود دارد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد هنوز زمان برای گذشتن از موانع پیش رو در زمینه احیای برجام وجود دارد.
منبع خبر : yjc.news